آموزش ساخت چند رنگ موی ساده و طبیعی در منزل

رنگ موی طبیعی با روناس چای گل شقایق و...

با چه روشهایی میتوانیم موهایمان را در منزل فر کنیم

برای کسانی که نه موهای خیلی بلندی دارند و نه خیلی کوتاه دستگاه‌های باقطر 3 سانتی متر اید‌ه‌آل است.

معرفی آخرین روشهای رنگ کردن موهای مختلف

رشد ریشه باعث تغییر شدید در ظاهر نمی شود و نیاز به ترمیم رنگ ریشه کمتر از حالت های دیگر است.

تبلیغات سایت
آخرین مطالب

اخبار روز آنلاین

Top